حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در بغداد؛ فرمانده آمریکایی به ایران هشدار داد

حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکا در بغداد؛ فرمانده آمریکایی به ایران هشدار داد

یک پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق، سحرگاه پنج‌شنبه ۱۲ دسامبر، هدف حمله راکتی قرار گرفت. این پایگاه نظامی آمریکا در نزدیکی بغداد واقع است. رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به ایران هشدار داد تا محتاطانه عمل کند.